Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/stomp

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-25
devin
6 years ago
If you are encountering an error when building the Stomp extension:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : /usr

configure: error: Cannot find OpenSSL's libraries
ERROR: `/var/tmp/stomp/configure --with-openssl-dir=/usr' failed

Even when openssl-devel is installed on the machine, try answering 'yes' to the openssl path prompt:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : yes
To Top