SplFixedArray::toArray

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplFixedArray::toArrayReturns a PHP array from the fixed array

Opis

public SplFixedArray::toArray ( void ) : array

Returns a PHP array from the fixed array.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a PHP array, similar to the fixed array.

Przykłady

Przykład #1 SplFixedArray::toArray() example

<?php
$fa 
= new SplFixedArray(3);
$fa[0] = 0;
$fa[2] = 2;
var_dump($fa->toArray());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(3) {
  [0]=>
  int(0)
  [1]=>
  NULL
  [2]=>
  int(2)
}

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top