SplFixedArray::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

SplFixedArray::__wakeupReinitialises the array after being unserialised

Opis

public SplFixedArray::__wakeup ( void ) : void

Reinitialises the array after being unserialised.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top