SessionUpdateTimestampHandlerInterface::updateTimestamp

(PHP 7)

SessionUpdateTimestampHandlerInterface::updateTimestampUpdate timestamp

Opis

abstract public SessionUpdateTimestampHandlerInterface::updateTimestamp ( string $key , string $val ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

key

val

Zwracane wartości

Returns TRUE if the timestamp was updated, FALSE otherwise.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top