SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateId

(PHP 7)

SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateIdValidate ID

Opis

abstract public SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateId ( string $key ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

key

Zwracane wartości

Returns TRUE for valid ID, FALSE otherwise.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top