ReflectionMethod::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionMethod::exportExport a reflection method

Opis

public static ReflectionMethod::export ( string $class , string $name [, bool $return = FALSE ] ) : string

Exports a ReflectionMethod.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

class

The class name.

name

The name of the method.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

Jeśli parametr return jest ustawiony na TRUE, eksport jest zwracany jako string, w przeciwnym przypadku jako NULL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
anton dot shever96 at gmail dot com
1 year ago
//
    $instance = new ReflectionClass($namespace);
    $method = $instance->getMethod($method_name);

    // need to prove 
    $method->export(
        $method->class, // necessary ?
        $method->name // necessary ?
    );
To Top