ReflectionMethod::isPrivate

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionMethod::isPrivateChecks if method is private

Opis

public ReflectionMethod::isPrivate ( void ) : bool

Checks if the method is private.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if the method is private, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top