RecursiveDirectoryIterator::rewind

(PHP 5, PHP 7)

RecursiveDirectoryIterator::rewindRewind dir back to the start

Opis

public RecursiveDirectoryIterator::rewind ( void ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top