RecursiveDirectoryIterator::key

(PHP 5, PHP 7)

RecursiveDirectoryIterator::keyReturn path and filename of current dir entry

Opis

public RecursiveDirectoryIterator::key ( void ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The path and filename of the current dir entry.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top