Wstęp

Firebird jest relacyjną bazą danych oferującą wiele cech ISO SQL-2003, działającą na systemach Linux, Windows i różnorodnych platformach Unixowych. Firebird oferuje doskonałą współbieżność, dużą wydajność oraz rozbudowaną obsługę procedur składowanych i wyzwalaczy. Baza jest używana w systemach produkcyjnych, pod różnymi nazwami od 1981 r.

InterBase to nazwa jednego z wariantów tej bazy z zamkniętym kodem źródłowym, rozwijana przez Embarcadero/Inprise. Więcej informacji na temat InterBase jest dostępnych na stronie » http://www.embarcadero.com/products/interbase.

Firebird jest komercyjnie niezależnym projektem (fundacją) programistów C++, doradców technicznych i zwolenników rozwiajania i ulepszania wieloplatformowego systemu zarządzania bazami danych bazującego na kodzie źródłowym wydanym przez Inprise Corp (znanej jako Embarcadero) na licencji InterBase Public License v.1.0 z dnia 25 lipca 2000 r. Więcej informacji na temat Firebird jest dostępnych na witrynie » http://www.firebirdsql.org/.

Informacja:

To rozszerzenie działa z InterBase 6 i późniejszymi wersjami oraz z Firebirdem w wersji 2.0 i późniejszej.

Jako znaku unikowego ta baza danych używa pojedyńczego cudzysłowu (') i może zostać ustawione w php.ini przez następującą dyrektywę konfiguracyjną (przestarzałe w PHP 5.3.0, usunięte w PHP 5.4.0):

magic_quotes_sybase = On

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top