Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Następujące stałe mogą być przekazane do ibase_trans() w celu określenia zachowania transakcji.

Flagi transakcji Firebird/InterBase
Stała Opis
IBASE_DEFAULT Standardowe ustawienia transakcji. Domyślnie są one określone przez bibliotekę klienta, w większości przypadków następująco: IBASE_WRITE|IBASE_CONCURRENCY|IBASE_WAIT .
IBASE_READ Rozpoczyna transakcję w trybie tylko do odczytu.
IBASE_WRITE Rozpoczyna transakcję w trybie odczytu i zapisu.
IBASE_CONSISTENCY Rozpoczyna transakcję na poziomie izolacji ustawionym jako 'spójny', który oznacza że transakcja nie może czytać z tabel będących w trakcie modyfikacji przez równoległe transakcje.
IBASE_CONCURRENCY Rozpoczyna transakcję na poziomie izolacji ustawionym jako 'współbieżny' (lub 'migawka'), który oznacza że transakcja ma dostęp do wszystkich tabel, ale nie widzi żadnych zmian zatwierdzonych w międzyczasie przez równoległe transakcje.
IBASE_COMMITTED Rozpoczyna transakcję na poziomie izolacji ustawionym jako 'odczyt zatwierdzony'. Ta flaga powinna być połączona jedną z dwóch: IBASE_REC_VERSION lub IBASE_REC_NO_VERSION. Ten poziom izolacji pozwala uzyskać dostęp do zmian zatwierdzonych w międzyczasie przez inne transakcje. W połączeniu z IBASE_REC_NO_VERSION może być odczytana tylko ostatnia wartość wiersza. W połączeniu z IBASE_REC_VERSION może być zawsze odczytana aktualna wartość wiersza po zmodyfikowaniu jej przez równoległe transakcję.
IBASE_WAIT Oznacza, że transakcja powinna czekać i ponawiać próbę w momencie wystąpienia konfliktu.
IBASE_NOWAIT Oznacza, że transakcja powinna natychmiast zwrócić błąd w momencie wystąpienia konfliktu.

Następujące stałe mogą być przekazane do ibase_fetch_row(), ibase_fetch_assoc() lub ibase_fetch_object() w celu określenia zachowania tych funkcji podczas pobierania wierszy.

Flagi pobierania wierszy Firebird/InterBase
Stała Opis
IBASE_FETCH_BLOBS Równoważna z IBASE_TEXT w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami. Powoduje pobranie zawartości BLOBa, zamiast zwrócenia identyfikatora BLOBa.
IBASE_FETCH_ARRAYS Powoduje pobieranie tablic. W przeciwnym wypadku są zwracane identyfikatory tablic. Identyfikatory tablic mogą być używane tylko jako argumenty dla operacji INSERT, gdyż obecnie nie ma odpowiednich funkcji do ich obsługiwania.
IBASE_UNIXTIME Powoduje że pola data i czas nie są zwracane w postaci sformatowanych łańcuchów, lecz jako unixowy znacznik czasu (liczba sekund, która upłynęła od początku epoki Uniksa, datowanej na 1 stycznia 1970 0:00 GTM). W niektórych systemach może to stanowić problem, w momencie gdy zostaną użyte daty sprzed 1970 r.

Następujące stałe przekazują żądania i opcje do funkcji usługi API (ibase_server_info(), ibase_db_info(), ibase_backup(), ibase_restore() i ibase_maintain_db()). Prosimy odnieść się do dokumentacji Firebird/InterBase żeby zapoznać się ze znaczeniem tych opcji.

IBASE_BKP_IGNORE_CHECKSUMS
IBASE_BKP_IGNORE_LIMBO
IBASE_BKP_METADATA_ONLY
IBASE_BKP_NO_GARBAGE_COLLECT
IBASE_BKP_OLD_DESCRIPTIONS
IBASE_BKP_NON_TRANSPORTABLE
IBASE_BKP_CONVERT
Opcje dla ibase_backup()
IBASE_RES_DEACTIVATE_IDX
IBASE_RES_NO_SHADOW
IBASE_RES_NO_VALIDITY
IBASE_RES_ONE_AT_A_TIME
IBASE_RES_REPLACE
IBASE_RES_CREATE
IBASE_RES_USE_ALL_SPACE
Opcje dla ibase_restore()
IBASE_PRP_PAGE_BUFFERS
IBASE_PRP_SWEEP_INTERVAL
IBASE_PRP_SHUTDOWN_DB
IBASE_PRP_DENY_NEW_TRANSACTIONS
IBASE_PRP_DENY_NEW_ATTACHMENTS
IBASE_PRP_RESERVE_SPACE
IBASE_PRP_RES_USE_FULL
IBASE_PRP_RES
IBASE_PRP_WRITE_MODE
IBASE_PRP_WM_ASYNC
IBASE_PRP_WM_SYNC
IBASE_PRP_ACCESS_MODE
IBASE_PRP_AM_READONLY
IBASE_PRP_AM_READWRITE
IBASE_PRP_SET_SQL_DIALECT
IBASE_PRP_ACTIVATE
IBASE_PRP_DB_ONLINE
IBASE_RPR_CHECK_DB
IBASE_RPR_IGNORE_CHECKSUM
IBASE_RPR_KILL_SHADOWS
IBASE_RPR_MEND_DB
IBASE_RPR_VALIDATE_DB
IBASE_RPR_FULL
IBASE_RPR_SWEEP_DB
Opcje dla ibase_maintain_db()
IBASE_STS_DATA_PAGES
IBASE_STS_DB_LOG
IBASE_STS_HDR_PAGES
IBASE_STS_IDX_PAGES
IBASE_STS_SYS_RELATIONS
Opcje dla ibase_db_info()
IBASE_SVC_SERVER_VERSION
IBASE_SVC_IMPLEMENTATION
IBASE_SVC_GET_ENV
IBASE_SVC_GET_ENV_LOCK
IBASE_SVC_GET_ENV_MSG
IBASE_SVC_USER_DBPATH
IBASE_SVC_SVR_DB_INFO
IBASE_SVC_GET_USERS
Opcje dla ibase_server_info()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top