ImagickPixel::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::clearClears resources associated with this object

Opis

ImagickPixel::clear ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Clears the ImagickPixel object, leaving it in a fresh state. This also unsets any color associated with the object.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top