ImagickPixel::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::destroyDeallocates resources associated with this object

Opis

ImagickPixel::destroy ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Deallocates any resources used by the ImagickPixel object, and unsets any associated color. The object should not be used after the destroy function has been called.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top