GearmanTask::sendWorkload

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanTask::sendWorkloadSend data for a task

Opis

public GearmanTask::sendWorkload ( string $data ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

data

Data to send to the worker.

Zwracane wartości

The length of data sent, or FALSE if the send failed.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top