GearmanTask::recvData

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanTask::recvDataRead work or result data into a buffer for a task

Opis

public GearmanTask::recvData ( int $data_len ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

data_len

Length of data to be read.

Zwracane wartości

An array whose first element is the length of data read and the second is the data buffer. Returns FALSE if the read failed.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top