GearmanClient::addTaskLowBackground

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::addTaskLowBackgroundAdd a low priority background task to be run in parallel

Opis

public GearmanClient::addTaskLowBackground ( string $function_name , string $workload [, mixed &$context [, string $unique ]] ) : GearmanTask

Adds a low priority background task to be run in parallel with other tasks. Call this method for all the tasks to be run in parallel, then call GearmanClient::runTasks() to perform the work. Tasks with a low priority will be selected from the queue after those of normal or high priority.

Parametry

function_name

Zarejestrowana funkcja, którą ma wykonać worker

workload

Zserializowane dane do przetworzenia

context

Kontekst aplikacji do skojarzenia z zadaniem

unique

Unikalny identyfikator konkretnego zadania

Zwracane wartości

A GearmanTask object or FALSE if the task could not be added.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top