GearmanClient::runTasks

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::runTasksRun a list of tasks in parallel

Opis

public GearmanClient::runTasks ( void ) : bool

For a set of tasks previously added with GearmanClient::addTask(), GearmanClient::addTaskHigh(), GearmanClient::addTaskLow(), GearmanClient::addTaskBackground(), GearmanClient::addTaskHighBackground(), or GearmanClient::addTaskLowBackground(), this call starts running the tasks in parallel.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top