stream_isatty

(PHP 7 >= 7.2.0)

stream_isattyCheck if a stream is a TTY

Opis

stream_isatty ( resource $stream ) : bool

Determines if stream stream refers to a valid terminal type device. This is a more portable version of posix_isatty(), since it works on Windows systems too.

Parametry

stream

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 stream_isatty() example

This command can be used to determine if a standard output / standard error stream is redirected to a file.

php -r "var_export(stream_isatty(STDERR));"

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:


true
php -r "var_export(stream_isatty(STDERR));" 2>output.txt

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:


false

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top