set_socket_blocking

(PHP 4, PHP 5)

set_socket_blockingAlias dla stream_set_blocking()

Ostrzeżenie

Ten alias został uznany za PRZESTARZAŁY w PHP 5.3.0 i został USUNIĘTY w PHP 7.0.0.

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_blocking()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top