inflate_get_read_len

(PHP 7 >= 7.2.0)

inflate_get_read_lenGet number of bytes read so far

Opis

inflate_get_read_len ( resource $resource ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

resource

Zwracane wartości

Returns number of bytes read so far lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top