zlib_encode

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

zlib_encodeCompress data with the specified encoding

Opis

zlib_encode ( string $data , int $encoding [, int $level = -1 ] ) : string

Compress data with the specified encoding.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

data

The data to compress.

encoding

The compression algorithm. Either ZLIB_ENCODING_RAW, ZLIB_ENCODING_DEFLATE or ZLIB_ENCODING_GZIP.

level

Zwracane wartości

Przykłady

Przykład #1 zlib_encode() example

<?php
$str 
'hello world';
$enc zlib_encode($strZLIB_ENCODING_DEFLATE);
echo 
bin2hex($enc);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

789ccb48cdc9c95728cf2fca4901001a0b045d

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top