imap_lsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_lsubList all the subscribed mailboxes

Opis

imap_lsub ( resource $imap_stream , string $ref , string $pattern ) : array

Gets an array of all the mailboxes that you have subscribed.

Parametry

imap_stream

Strumień IMAP zwrócony przez imap_open().

ref

ref should normally be just the server specification as described in imap_open()

Ostrzeżenie

Passing untrusted data to this parameter is insecure, unless imap.enable_insecure_rsh is disabled.

pattern

Określa gdzie w hierarchii skrzynki rozpocząć wyszukiwanie.

Istnieją dwa specjalne znaki, które możesz przekazać jako część argumentu pattern: '*' i '%'. '*' oznacza zwrócenie wszystkich skrzynek. Jeżeli jako argument pattern ustawiony na '*' zwróci pełną hierarchię skrzynki mailowej. '%' oznacza zwrócenie tylko obecnego poziomu. '%' jako parametr pattern zwróci tylko skrzynki mailowe najwyższego poziomu; '~/mail/%' na UW_IMAPD zwróci każdą skrzynkę w katalogu ~/mail, ale nie w jego podkatalogach.

Zwracane wartości

Returns an array of all the subscribed mailboxes.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top