Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

IMAP Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
imap.enable_insecure_rsh "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.1.25, 7.2.13 and 7.3.0. Formerly, it was implicitly enabled.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

imap.enable_insecure_rsh boolean

Establishing a connection to a server may invoke rsh or ssh commands, unless this php.ini option is disabled.

Ostrzeżenie

Neither PHP nor the IMAP library filter mailbox names before passing them to rsh or ssh commands, thus passing untrusted data to this function without disabling this php.ini option is insecure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top