Typy zasobów

To rozszerzenie używa jednego typu zasobu, którym jest identyfikator połączenia FTP zwracany przez funkcje ftp_connect() lub ftp_ssl_connect().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top