Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

FTP_ASCII (integer)

FTP_AUTOSEEK (integer)

Więcej informacji można znaleźć w opisie funkcji ftp_set_option().

FTP_AUTORESUME (integer)

Automatycznzie określa pozycję wznowienia transferu dla operacji GET i PUT (działa tylko przy włączonym FTP_AUTOSEEK)

FTP_FAILED (integer)

Transfer asynchroniczny nie powiódł się

FTP_FINISHED (integer)

Transfer asynchroniczny został zakończony

FTP_MOREDATA (integer)

Transfer asynchroniczny nadal trwa

FTP_TEXT (integer)

Alias FTP_ASCII.

FTP_BINARY (integer)

FTP_IMAGE (integer)

Alias FTP_BINARY.

FTP_TIMEOUT_SEC (integer)

Więcej informacji można znaleźć w opisie funkcji ftp_set_option().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top