Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

FBSQL_ASSOC (integer)
FBSQL_NUM (integer)
FBSQL_BOTH (integer)
FBSQL_LOCK_DEFERRED (integer)
FBSQL_LOCK_OPTIMISTIC (integer)
FBSQL_LOCK_PESSIMISTIC (integer)
FBSQL_ISO_READ_UNCOMMITTED (integer)
FBSQL_ISO_READ_COMMITTED (integer)
FBSQL_ISO_REPEATABLE_READ (integer)
FBSQL_ISO_SERIALIZABLE (integer)
FBSQL_ISO_VERSIONED (integer)
FBSQL_UNKNOWN (integer)
FBSQL_STOPPED (integer)
FBSQL_STARTING (integer)
FBSQL_RUNNING (integer)
FBSQL_STOPPING (integer)
FBSQL_NOEXEC (integer)
FBSQL_LOB_DIRECT (integer)
FBSQL_LOB_HANDLE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top