Wstęp

Te funkcje pozwalają uzyskać dostęp do serwerów baz danych FrontBase. Więcej informacji na temat FrontBase można znaleźć na witrynie » http://www.frontbase.com/.

Dokumentacja FrontBase jest dostępna na witrynie » http://www.frontbase.com/cgi-bin/WebObjects/FBWebSite.woa.

Obsługa FrontBase została dodana w PHP 4.0.6.

Informacja:

To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium » PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top