SplFixedArray::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0)

SplFixedArray::__wakeupReinitialises the array after being unserialised

Опис

public void SplFixedArray::__wakeup ( void )

Reinitialises the array after being unserialised.

Параметри

В цієї функції немає параметрів.

Значення, що повертаються

Не повертає значень.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top