Вступ

Починаючи з PHP 5, об'єктна модель була переписана для покращення продуктивності та більш широких можливостей. Це стало головною зміною в порівнянні з PHP 4. PHP 5 вже має повну об'єкту модель.

В переліку можливостей PHP 5 тепер є область видимості, абстрактні та фінальні (що не наслідуються) класи і методи, а також магічні методи, інтерфейси, клонування та контроль типів (typehinting).

PHP обробляє об'єкти в той же спосіб, що і посилання чи обробники ресурсів, тобто кожна змінна містить посилання на об'єкт, а не його копію. Для уточнень прогляньте Об'єкти та Посилання

Підказка

Прогляньте також Userland Naming Guide.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top