array_sum

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

array_sumОбчислює суму значень в масиві

Опис

number array_sum ( array $array )

Функція array_sum() повертає суму значень масиву.

Параметри

array

Вхідний масив.

Значення, що повертаються

Повертає суму значень у вигляді цілого або дійсного числа.

Приклади

Приклад #1 Використання array_sum()

<?php
$a 
= array(2468);
echo 
"Сума (a) = " array_sum($a) . "\n";

$b = array("a" => 1.2"b" => 2.3"c" => 3.4);
echo 
"Сума (b) = " array_sum($b) . "\n";
?>

Наведений вище приклад виведе:

Сума (a) = 20
Сума (b) = 6.9

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top