Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/yaz

P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

Informacja: Information specific to Windows users

php_yaz.dll depends on yaz.dll. The yaz.dll is part of the Win32 ZIP from the PHP site. It is also part of the Windows YAZ install available from the » YAZ WIN32 area.

On windows, don't forget to add the PHP directory to the PATH, so that the yaz.dll file can be found by the system.

Ostrzeżenie

Rozszerzenia IMAP, recode, YAZ i Cyrus nie mogą być używane razem. Dzieje się tak z powodu współdzielenia tych samych oznaczeń wewnętrznych. Notatka: problem nie dotyczy Yaz 2.0 i nowszych wersji.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top