Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Yaml Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
yaml.decode_binary 0 PHP_INI_ALL
yaml.decode_php 0 PHP_INI_ALL Added in 1.2.0, before 2.0.0 the default was 1
yaml.decode_timestamp 0 PHP_INI_ALL
yaml.output_canonical 0 PHP_INI_ALL
yaml.output_indent 2 PHP_INI_ALL
yaml.output_width 80 PHP_INI_ALL

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

yaml.decode_binary boolean

Off by default, but can be set to on to cause base64 binary encoded entities which have the explicit tag "tag:yaml.org,2002:binary" to be decoded.

yaml.decode_php boolean

Off by default, but can be set to on to cause serialized php objects which have the explicit tag "!php/object" to be unserialized.

yaml.decode_timestamp integer

Controls the decoding of both implicit and explicit "tag:yaml.org,2002:timestamp" scalars in the YAML document stream. The default setting of 0 will not apply any decoding. A setting of 1 will use strtotime() to parse the timestamp value as a Unix timestamp. A setting of 2 will use date_create() to parse the timestamp value as DateTime object.

yaml.output_canonical boolean

Off by default, but can be set to on to cause canonical form output.

yaml.output_indent integer

Number of spaces to indent sections. Value should be between 1 and 10.

yaml.output_width integer

Set the preferred line width. -1 means unlimited.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top