XSLTProcessor::__construct

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::__constructCreates a new XSLTProcessor object

Opis

XSLTProcessor::__construct ( void )

Creates a new XSLTProcessor object.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Creating an XSLTProcessor

<?php

$xsldoc 
= new DOMDocument();
$xsldoc->load($xsl_filename);

$xmldoc = new DOMDocument();
$xmldoc->load($xml_filename);

$xsl = new XSLTProcessor();
$xsl->importStyleSheet($xsldoc);
echo 
$xsl->transformToXML($xmldoc);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top