Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

XSL_CLONE_AUTO (integer)
XSL_CLONE_NEVER (integer)
XSL_CLONE_ALWAYS (integer)
LIBXSLT_VERSION (integer)
libxslt version like 10117. Available as of PHP 5.1.2.
LIBXSLT_DOTTED_VERSION (string)
libxslt version like 1.1.17. Available as of PHP 5.1.2.
LIBEXSLT_VERSION (integer)
libexslt version like 813. Available as of PHP 5.1.2.
LIBEXSLT_DOTTED_VERSION (string)
libexslt version like 1.1.17. Available as of PHP 5.1.2.
XSL_SECPREF_NONE (integer)
Deactivate all security restrictions.
XSL_SECPREF_READ_FILE (integer)
Disallows reading files.
XSL_SECPREF_WRITE_FILE (integer)
Disallows writing files.
XSL_SECPREF_CREATE_DIRECTORY (integer)
Disallows creating directories.
XSL_SECPREF_READ_NETWORK (integer)
Disallows reading network files.
XSL_SECPREF_WRITE_NETWORK (integer)
Disallows writing network files.
XSL_SECPREF_DEFAULT (integer)
Disallows all write access, i.e. a bitmask of XSL_SECPREF_WRITE_NETWORK | XSL_SECPREF_CREATE_DIRECTORY | XSL_SECPREF_WRITE_FILE.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top