UI\Window::setFullScreen

(PHP 7, UI 0.9.9)

UI\Window::setFullScreenFull Screen Use

Opis

public UI\Window::setFullScreen ( bool $full )

Shall enable or disable the use of the full screen for this Window

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

full

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top