Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne Tidy
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
tidy.default_config "" PHP_INI_SYSTEM  
tidy.clean_output "0" PHP_INI_USER PHP_INI_PERDIR przed PHP 5.4.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

tidy.default_config string

Domyślna ścieżka do pliku konfiguracyjnego tidy.

tidy.clean_output boolean

Włącza/wyłącza wysyłanie wyników przetworzonych przez Tidy na standardowe wyjście.

Ostrzeżenie

Nie ustawiaj tej opcji tidy.clean_output na TRUE jeżeli generujesz treść nietekstową np. dynamiczne obrazy.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top