Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Taint Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
taint.enable 0 PHP_INI_SYSTEM
taint.error_level E_WARNING PHP_INI_ALL

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

taint.enable integer

Whether enable the taint.

taint.error_level integer

the error type which taint will report as when taint find a tainted string.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top