Swoole\Redis\Server::setHandler

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Redis\Server::setHandlerDescription

Opis

public Swoole\Redis\Server::setHandler ( string $command , string $callback [, string $number_of_string_param [, string $type_of_array_param ]] ) : ReturnType

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

command

callback

number_of_string_param

type_of_array_param

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top