Swoole\Atomic::set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Atomic::setSet a new value to the atomic object.

Opis

public Swoole\Atomic::set ( integer $value ) : integer

Set a new value to the atomic object.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

value

The value to set to the atomic object.

Zwracane wartości

The current value of the atomic object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top