SplStack::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplStack::__constructConstructs a new stack implemented using a doubly linked list

Opis

SplStack::__construct ( void )

This constructs a new empty stack.

Informacja:

This method automatically sets the iterator mode to SplDoublyLinkedList::IT_MODE_LIFO.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplStack::__construct() example

<?php
$q 
= new SplStack();

$q[] = 1;
$q[] = 2;
$q[] = 3;

foreach (
$q as $elem)  {
 echo 
$elem."\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3
2
1

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top