SoapClient::__getCookies

(PHP 5 >= 5.4.30, PHP 7)

SoapClient::__getCookiesGet list of cookies

Opis

public SoapClient::__getCookies ( void ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top