Instalacja

Obsługa sesji jest domyślnie włączona. Aby zbudować PHP bez obsługi sesji, należy podać opcję --disable-session do wywołania configure. Aby użyć pamięci współdzielonej do przechowywania sesji, należy podać opcję --with-mm[=DIR] .

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń, aby używać tych funkcji.

Informacja:

Domyślnie, wszystkie dane związane z poszczególnymi sesjami będą przechowywane w plikach w katalogu określonym przez opcję session.save_path. Plik dla każdej sesji (niezależnie od tego, czy do sesji przypisane są jakiekolwiek dane) zostanie stworzony. Wiąże się to z faktem, że sesja jest otwierana (plik jest tworzony) ale nie są zapisywane żadne dane. To zachowanie ma efekt uboczny poprzez ograniczenia systemu plików i możliwe jest, że inny system obsługi sesji (na przykład taki, który używa bazy danych) nie śledzi sesji, które nie zawierają danych.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top