Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

The Relational DAS introduces no predefined constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top