Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SDO_DAS_ChangeSummary::NONE=0 (integer)
Represents a change type of 'none'.
SDO_DAS_ChangeSummary::MODIFICATION=1 (integer)
Represents a change type of 'modification'.
SDO_DAS_ChangeSummary::ADDITION=2 (integer)
Represents a change type of 'addition'.
SDO_DAS_ChangeSummary::DELETION=3 (integer)
Represents a change type of 'deletion'.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top