Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

PHPDBG_VERSION (string)
PHPDBG_FILE (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_METHOD (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_LINENO (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_FUNC (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_COLOR_PROMPT (integer)
PHPDBG_COLOR_NOTICE (integer)
PHPDBG_COLOR_ERROR (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top