PDO::sqliteCreateCollation

(PHP 5 >= 5.3.11, PHP 7)

PDO::sqliteCreateCollation Registers a User Defined Function for use as a collating function in SQL statements

Opis

public PDO::sqliteCreateCollation ( string $name , callable $callback ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

name

Name of the SQL collating function to be created or redefined.

callback

The name of a PHP function or user-defined function to apply as a callback, defining the behavior of the collation. It should accept two strings and return as strcmp() does, i.e. it should return -1, 1, or 0 if the first string sorts before, sorts after, or is equal to the second.

This function need to be defined as:

collation ( string $string1 , string $string2 ) : int

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 PDO::sqliteCreateCollation() example

<?php
$db 
= new PDO('sqlite::memory:');
$db->exec("CREATE TABLE test (col1 string)");
$db->exec("INSERT INTO test VALUES ('a1')");
$db->exec("INSERT INTO test VALUES ('a10')");
$db->exec("INSERT INTO test VALUES ('a2')");

$db->sqliteCreateCollation('NATURAL_CMP''strnatcmp');
foreach (
$db->query("SELECT col1 FROM test ORDER BY col1") as $row) {
  echo 
$row['col1'] . "\n";
}
echo 
"\n";
foreach (
$db->query("SELECT col1 FROM test ORDER BY col1 COLLATE NATURAL_CMP") as $row) {
  echo 
$row['col1'] . "\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

a1
a10
a2

a1
a2
a10

Notatki

Informacja:

This method is not available with the SQLite2 driver. Use the old style sqlite API for that instead.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top