Constants for PDO_4D

(No version information available, might only be in Git)

Constants for PDO_4DConstants for PDO_4D

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są definiowane przez ten sterownik, i będą dostępne tylko, gdy to rozszerzenie będzie skompilowane z PHP lub załadowane dynamicznie przy starcie. Dodatkowo, te specyficzne dla sterownika stałe powinny być używane tylko przy użyciu tego konkretnego sterownika. Używanie atrybutów bazy MySQL przy użyciu sterownika PostgreSQL może prowadzić do nieprzewidzianego zachowania. Jeśli skrypt korzysta z wielu sterowników, do pobrania atrybutu PDO_ATTR_DRIVER_NAME, zawierającego nazwę sterownika, można zastosować funkcję PDO::getAttribute().

PDO::FOURD_ATTR_CHARSET (integer)

Change the charset in which 4D returns data. (Default is UTF-8).

PDO::FOURD_ATTR_PREFERRED_IMAGE_TYPES (integer)

The requested format of the image, when selecting a row with a column type PICTURE. It may be any type that 4D supports.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top