Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Parle\INTERNAL_UTF32 boolean
Flag whether the internal UTF-32 support is compiled in. Available since parle 0.7.2.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top