Parle\Parser::dump

(PECL parle >= 0.5.1)

Parle\Parser::dumpDump the grammar

Opis

public Parle\Parser::dump ( void ) : void

Dump the current grammar to stdout.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top