ParentIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ParentIterator::rewindRewind the iterator

Opis

public ParentIterator::rewind ( void ) : void

Rewinds the iterator.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top